Jeugd 3

Gesloten en intensief klinische hulp

Gesloten en intensief klinische jeugdhulp (GIKJ) is er voor kwetsbare jeugdigen met complexe vraagstukken die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en intensief specialistische jeugdhulp nodig hebben

De samenwerkende organisaties bieden een combinatie van (hoog-)klinische en ambulante zorg, inclusief nazorgplus en achtervang. Intussen transformeren zij naar meer ambulante dienstverlening ter vervanging van intensief of gesloten verblijf. Daarbij zijn een kortere doorlooptijd van de behandeling, duurzame uitstroom en beperking van de wachtlijsten de belangrijkste doelen.

Looptijd

De looptijd van het contract is 10 jaar.

Gecontracteerde partij

Sinds 1 juli 2022 hebben Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan hun expertise gebundeld. Samen met Yes We Can Clinics voeren zij de opdracht gesloten en intensief klinische jeugdhulp uit in Zuid-Limburg, in opdracht van de 16 gemeenten in deze regio.  Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van alle gecontracteerde partijen van GIKJ.

Documenten

Afspraken met zorgaanbieders zijn vastgelegd in contracten, welke in beheer zijn van het Inkoop Sociaal Domein. Relevante informatie over het hulpaanbod en de wijze van declareren vindt u hieronder.

Wachttijd en wachtlijst

De jeugdhulpaanbieder levert tijdige zorg en draagt zorg voor verantwoorde wachttijden:  

  • Opdrachtnemer start zo snel mogelijk, maar maximaal 2 week periode na aanmelding, een handelingsgerichte beeldvorming/intake. 
  • Maximaal 2 weken  na afronding van de handelingsgerichte beeldvorming/intake begint de hulp. 
  • De maximale wachttijd tussen aanmelding door de verwijzer en de start van de hulp bedraagt 4 weken. 

Van een wachtlijst is sprake als de wachttijden worden overschreden. 

Contact

Voor de contactpersonen van GIKJ klik op deze link. 

Gecontracteerde partijen voor GIKJ