hulp

Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg

Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg helpt je als de hulp aan kind of jeugdige vastloopt

Als consulent van de gemeente of medewerker in de jeugdhulp of bij de GI kun je merken dat de hulp aan een kind of jeugdigen soms vastloopt. Terwijl soms wel al duidelijk is welke hulp nodig is en wat er moet gebeuren. Als je zelf al het mogelijke hebt gedaan dan kun je de hulp inschakelen van het Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg. Zij bespreken met jou de casus en zorgen samen met jou dat op korte termijn de hulp op gang komt.

Wat is het Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg

Het expertteam  bestaat uit professionals van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en Bureau Jeugdzorg Limburg.  Zij buigen zich over complexe casussen waar medewerkers van gemeenten of jeugdhulpaanbieders, artsen of praktijkondersteuners niet mee verder komen. Dat kan bijvoorbeeld doordat ze tegen wachtlijsten aan lopen of omdat de begeleiding voor het kind of jongere niet wordt opgepakt.

Het expertteam kan door het samen bespreken van deze casus adviezen geven en samen met jou ervoor zorgen dat hulp alsnog snel van start gaat. Dit expert team is het vervolg van het actieteam dat in 2017 is opgericht nadat de Stuurgroep Jeugd Zuid-Limburg aan de bel trok over de groeiende wachtlijst voor verblijf. De kinderen waarbij het actieteam tussenkwam, werden allemaal succesvol op de juiste plek geplaatst. Vandaar dat is besloten om het actieteam een vervolg te geven als expertteam.

Wie zitten er in het Expertteam

In het expertteam zitten 9 inhoudsdeskundige collega’s en een projectondersteuner:

  • Iseke Rood van Xonar
  • Nicole Zinken van Via Jeugd
  • Ingrid Klinkenberg van Bureau Jeugdzorg Limburg
  • Lotte Knevel van gemeente Maastricht
  • Karin Schwarz van Koraal
  • Rosa Puts van Koraal
  • Anita Zegers van Mondriaan
  • Tamara Püschel van gemeente Heerlen
  • Saskia Lutgens van gemeente Sittard-Geleen
  • Nicole Sleebe van gemeente Maastricht (ondersteuner)

Het expertteam heeft een onafhankelijke voorzitter die ook deelneemt aan de programmagroep Jeugd; Leo Raets.

Hoe werk het Expertteam

De voorzitter verzamelt ingebrachte casuïstiek. Het team vergadert tijdens Corona tweewekelijks via MS Teams. Zij bespreken de ingebrachte casussen met de betreffende professionals. Het expertteam is door de stuurgroep Zuid-Limburg in het leven geroepen en heeft daardoor bevoegdheden om een ‘doorbraak’ te bereiken.

 Hoe breng je zelf een casus in

Als medewerker van een toegangsteam bij de gemeente, of als medewerker van een jeugdhulpaanbieder, als huis-, jeugdarts of praktijkondersteuner heb je direct de mogelijkheid om een casus in te brengen via een aanmeldformulier. Hierop beschrijf je de stappen die je tot dusver hebt ondernomen om de hulp op gang te brengen. Nadat je het formulier hebt gemaild naar expertteam [at] jeugdhulpzuidlimburg.nl word je uitgenodigd om bij het overleg aan te sluiten en samen te kijken hoe nu verder. Het advies van het expertteam neem je mee terug naar je eigen werk en je houdt contact met het expertteam over de voortgang. Na twee manden wordt je casus gemonitord.

Meer informatie

Wens je nog meer informatie over de werkwijze van het expertteam, mail deze dan naar expertteam [at] jeugdhulpzuidlimburg.nl.

Expertisecentrum Complexe Jeugdhulp Limburg