A- A+
Evaluatie in dialoog

Versterk de samenwerking en dialoog met je cliënt. Het helpt!

Een goede samenwerking tussen hulpverlener en cliënt draagt bij aan een goed verloop van de hulp. Investeren in een goede samenwerking is daarom altijd een goed idee.

Uit een proef bij 8 Zuid-Limburgse jeugdzorgorganisaties blijkt dat de vragenlijst ‘Evaluatie in dialoog’ bijdraagt aan een goede samenwerking tussen hulpverlener en cliënt.

En dat is ook precies het doel van deze lijst gekoppeld aan het gesprek over de antwoorden van de cliënt.

Uit de proef blijkt dat ‘Evaluatie in dialoog’ met name kan helpen bij de opstart van een nieuw hulpverleningstraject en wanneer de samenwerking stagneert.

Maar de lijst helpt ook om thema’s te bespreken die anders niet besproken worden en om samen tot oplossingen te komen, ook als de samenwerking al goed is.

Je leest meer over de proef en de resultaten in dit artikel, klik hier.