A- A+
Crisishulp verandert in Zuid-Limburg per 1 juli 2019

Crisishulp verandert in Zuid-Limburg per 1 juli 2019

De crisishulp aan jeugdigen in Zuid-Limburg verandert met ingang van 1 juli aanstaande

Vanaf 1 juli 2019 is in regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen.

Dit is het resultaat van een aanbesteding die vorig jaar heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het oplopende aantal jongeren dat, soms langdurig, in de crisisopvang verblijft.

Onder meer door het inrichten van één integraal team willen we dit verbeteren zodat jeugdigen in crisis sneller en zoveel mogelijk ambulant geholpen worden.

En als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit bij voorkeur zo kort mogelijk met zo min mogelijk overplaatsingen.

 

Eén integraal team Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Vanaf 1 juli as. is er één team dat verantwoordelijk is voor het hele proces van telefonische crisismelding tot actieve crisisinterventie en het bieden van crisiszorg (ambulant en/of met verblijf).

Een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal gaat dit voor de regio uitvoeren en is verantwoordelijk voor dit integrale team. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers. Alle crisismeldingen lopen via deze Crisishulp.

Het team gaat werken onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg en is vanaf 1 juli 2019 bereikbaar op het nummer: 043-6045777.

 

Informatievoorziening

Het samenwerkingsverband is inmiddels gestart met het informeren van haar ketenpartners.

Voor de gemeentelijke toegangsteams hebben informatiesessies plaatsgevonden per subregio.

De sessies voor de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming vinden eind mei plaats en ook de huisartsenkoepels worden in mei en juni per subregio geïnformeerd.

Vragen?

Was u niet aanwezig bij deze informatiesessies of heeft u nog aanvullende vragen over de nieuwe Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg, neem dan contact op met Marie-Jose Smeets (Mariejose.Smeets@maastricht.nl) of Leo Raets (leo.raets@kerkrade.nl)