Crisis

Soms zijn er acute problemen in een gezin. Er is bijvoorbeeld een hoogoplopend conflict, de situatie dreigt uit de hand te lopen en de veiligheid van een kind komt in gevaar. In zo’n acute crisissituatie kan jeugdhulp ingrijpen. Er komt dan direct een hulpverlener in het gezin. Die bekijkt samen met de gezinsleden wat er nú moet gebeuren om de crisis op te lossen. Vaak is hulp aan huis voldoende. Maar soms is het beter als een kind een tijdje ergens anders gaat wonen. Crisisplaatsing wordt dat genoemd. Zo’n crisisplaatsing vindt alleen in uiterste noodgevallen plaats. Hulpverleners doen er – samen met u en uw kind – alles aan om crisisplaatsing te voorkomen. 

Proces toeleiding

Volgt