A- A+
Contractering 2021 van start!

Inmiddels is de contractering voor 2021 voor Zuid-Limburg opgestart. Net als voorgaande jaren verloopt de contractering weer via Negometrix.

De volgende tenders zijn in Negometrix gepubliceerd:

Tender 164144: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021

Tender 164145: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021

Tender 164146: Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2021

Tender 164147: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2021

 

De planning voor de contractering ziet er als volgt uit:

Jeugd

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen ma 30 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

Wmo

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen Vr 27 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

Inschrijver wordt nadrukkelijk verzocht om niet eerder in te schrijven dan donderdag 3 december 2020, tijdstip 09.00 uur.

Indien inschrijver eerder inschrijft bestaat het risico dat inschrijver eventuele wijzigingen als gevolg van de nota van inlichtingen (publicatie op woensdag 2 december 2020) mist, waardoor de inschrijving niet meer voldoet. Dat risico komt dan volledig voor rekening van inschrijver.

Concreet betekent dit ook dat geadviseerd wordt om voor de datum van 2 december 2020 nog geen stukken uit Negometrix te downloaden en uit te printen omdat de mogelijkheid bestaat dat er nog wijzigingen n.a.v. Nota van Inlichtingen in worden aangebracht.

Wel kan er tot dat moment al kennis genomen worden van de inhoud van de contracteringstenders en kunnen er bij vragen/onduidelijkheden vragen gesteld worden via de vraag-knop bij het betreffende onderdeel in Negometrix.

Het uitdrukkelijk verzoek is ook om van deze mogelijkheid gebruik te maken en geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van het Inkoopteam Sociaal Domein. Door namelijk van deze mogelijkheid in Negometrix gebruik te maken, kunnen alle inschrijvers geanonimiseerd kennis nemen van vragen en antwoorden bij bepaalde onderdelen.