A- A+
Bestuurlijke afspraak leeftijdsgrens gezinshuizen naar 21 jaar

Bestuurlijke afspraak leeftijdsgrens gezinshuizen naar 21 jaar

Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.  Met deze bestuurlijke afspraak willen de partijen het voor jongeren in een gezinshuis vanzelfsprekend maken langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis, zodat ze het huis verlaten wanneer ze hier aan toe zijn.

Afspraken

– We spreken gezamenlijk af dat als jongeren, na het bereiken van de volwassen leeftijd, gebruik willen blijven maken van gezinshuiszorg, gemeenten zorgdragen voor de uitvoering hiervan.

Voorwaarden

Als voorwaarde wordt gesteld dat in overleg tussen gemeente, jongere, gezinshuisouder(s) en, indien betrokken, de behandelverantwoordelijke, een perspectief voor de toekomst is vastgesteld. Het verblijf in het gezinshuis wordt verlengd tot de leeftijdgrens van 21 jaar, tenzij

-de jongere dat zelf niet wil;

-en/of de gezinshuisouder(s) niet instemmen;

-en/of voor alle partijen (inclusief de jongere) duidelijk is dat de jongere andere passende hulp nodig heeft, en die hulp ook beschikbaar is;

-en/of de jongere voldoet aan de criteria van de WLZ.

 

Komt er dan ook geld bij? Ja!

Het Rijk voegt financiële middelen toe aan het sub-cluster Jeugdhulp van de algemene uitkering. Het gaat om de volgende bedragen: € 2,2 mln in 2019; € 6,1 mln in 2020; € 7,8 mln in 2021; € 9,5 mln in 2022; € 11,4 mln vanaf 2023 structureel

 

Lees meer in de bijlagen:

bestuurlijke-afspraak-gezinshuizen-bo-30-jan

informatie-leeftijdsgrens-gezinshuizen-30-jan-2020