A- A+
Richtlijnen coronavirus - bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein

Richtlijnen coronavirus - bereikbaarheid team Inkoop Sociaal Domein

Beste collega, deelnemende gemeenten, zorgaanbieder,

 

In verband met de landelijke maatregel om zoveel mogelijk vanuit thuis te werken, is het Inkoopteam de komende twee weken niet of minder op kantoor aanwezig.

 

Wij zullen vanuit de thuissituatie de werkzaamheden oppakken. E-mails en terugbelverzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Het jaarafsluitingtraject 2019, uitvraag spiegelinformatie, de afhandeling van declaraties e.d. zullen vooralsnog op de gebruikelijke/ gestelde  termijnen doorgang vinden.

 

In het kader van zorgcontinuïteit kunnen wij aangeven dat Inkoop geen specifieke aanwijzingen heeft voor onze zorgaanbieders rondom de te nemen maatregelen in relatie tot de Coronapreventie.

 

Voor maatregelen in algemene zin verwijzen wij u naar de landelijke aanbevelingen en maatregelen. Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het RIVM of de regionale GGD.

 

Continuïteit van zorg is een belangrijk uitgangspunt in zorg. De zorgaanbieder is inhoudelijk verantwoordelijk om de juiste afwegingen te maken, mede in het belang van de cliënten.

 

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over geplande afspraken c.q. overleggen zullen wij dit bilateraal aan de genodigden toelichten.

 

Wij willen u dringend verzoeken om uw vragen via de e-mail te stellen en zo min mogelijk gebruik te maken van het algemene nummer van team inkoop.

 

 

Met vriendelijke groet,

Team Inkoop Sociaal Domein 

Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht
T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl
Mosae Forum 10,  6211  DW  Maastricht  |

Postbus 1992,  6201  BZ  Maastricht  |

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Vragen over declaraties kunt u mailen naar declaratiessd@maastricht.nl, Overige vragen kunt u mailen naar inkoopteamSD@maastricht.nl

Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043 – 350 40 80.