A- A+
Algemeen Controleplan

Algemeen controleplan 2021

Ten behoeve van controle Jeugdwet en Wmo voor gecontracteerde partijen wordt, namens inkoopteam Sociaal Domein Zuid-Limburg, het algemeen controleplan 2021 gepubliceerd.

De centrumgemeente binnen het Sociaal Domein Zuid-Limburg hanteert het algemeen controleplan om toe te zien op de doelmatig en rechtmatig geleverde zorg door aanbieders. Om dit met voldoende zekerheid vast te stellen kunnen controles worden uitgevoerd.

In bijgaand controleplan worden de wettelijke toetsingskaders en de grondslag van het controleproces uitgelegd, aangevuld met controleproces en de wijze van uitvoering.

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van het bijgaande Algemeen controleplan 2021.

Het controleplan 2022 volgt tijdens de Ontwikkeltafel (OT) in september 2021.