A- A+
Actueel

Actueel

Contractering 2021 van start!

Contractering 2021 van start! Algemeen, Geen categorie, Nieuws

Inmiddels is de contractering voor 2021 voor Zuid-Limburg opgestart. Net als voorgaande jaren verloopt de contractering weer via Negometrix.

De volgende tenders zijn in Negometrix gepubliceerd:

Tender 164144: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021

Tender 164145: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021

Tender 164146: Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2021

Tender 164147: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2021

 

Lees meer

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen Algemeen, Geen categorie, Nieuws

Continuering van jeugdhulp en maatschappelijk ondersteuning tijdens Corona

In de strijd tegen het coronavirus heeft de rijksoverheid op dinsdag 3 november nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is het belangrijk om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk voort te zetten. Wij vragen aanbieders die hun dienstverlening deels moeten aanpassen als gevolg van de Coronamaatregelen te melden bij team inkoop sociaal domein via inkoopteamsd@maastricht.nl.

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd 9 oktober 2020 UPDATE

Ontwikkeltafel Jeugd 9 oktober 2020 UPDATE Algemeen, Geen categorie, Nieuws

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Inmiddels is ook het uitgebreide verslag van deze OT op de site geplaatst op de subpagina Ontwikkeltafels.

Zoals gebruikelijk kunnen ook de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “Virtuele Ontwikkeltafel”. Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u eveneens op de pagina rondom de Ontwikkeltafels.

Lees meer

Meerkostenregeling Algemeen, Geen categorie, Nieuws

Wij hadden in de eerdere correspondentie aangegeven dat wij op 22 augustus 2020 u zouden informeren over de opmerkingen/vragen die door u zijn gesteld. Door de vele vragen/opmerkingen die gemaakt zijn in de mails die wij u allen hebben mogen ontvangen is er een vertraging ontstaan. De beantwoording van de lijst met vragen/opmerkingen willen wij deze week afronden en volgende week publiceren.

Lees meer

Continuïteit van financiering ten tijde van corona Algemeen, Geen categorie, Nieuws

Geachte Zorgaanbieder,

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen.

In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen.

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf

De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda;

Lees meer