A- A+
Actueel

Actueel

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat? Algemeen, Geen categorie

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat?

Over deze vraag zijn afspraken gemaakt tussen de GI’s en de gemeenten. Die afspraken kun je terugvinden in het convenant ‘nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’ en het ’werkproces Nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’. De gemeenten en GI’s gaan de komende tijd aan de slag om de afspraken te verankeren.

Lees meer

Voorbeelden van zorg in coronatijd Algemeen, Geen categorie

De afgelopen maanden hebben de zorgaanbieders aan het team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg talloze malen “updates” verstrekt op welke manier de zorgcontinuïteit voor cliënten vorm wordt gegeven in deze deze corona periode. Deze overzichten worden wekelijks bijgewerkt en door team inkoop aan de toegangsteams in Zuid-Limburg gemaild.

Daarnaast is recentelijk een oproep gedaan vanuit de wethouders Wmo,

Lees meer

Update 11-05-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen Algemeen, Geen categorie

Het coronavirus raakt ons allemaal. In deze tijden waarin het kabinet maatregelen oplegt om het virus beheersbaar te houden, vergt dit inspanning en aanpassing van ons allen. Team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg realiseert zich dat dit ook grote impact heeft op u, als zorgaanbieders van jeugdhulp, Wmo en beschermd wonen.

Lees meer

Inschrijfmogelijkheden arrangementen verblijf gezinshuizen per direct het gehele jaar 2020 mogelijk! Algemeen, Geen categorie

De gemeenten in Zuid-Limburg hechten veel waarde aan het stimuleren en faciliteren van nieuwe gezinshuizen in onze regio. Daarom wordt het product Gezinshuizen vanaf heden permanent opengesteld.

 

Aanleiding :

In het beleidskader Jeugdhulp staat het doel opgenomen dat er in de periode 2019-2022 minder kinderen in verblijf komen en dat als dat toch nodig is,

Lees meer

Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende corona maatregelen Algemeen, Geen categorie

Beste partners in het sociaal domein,

 

Graag aandacht voor de bijgevoegde brief inzake de financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende de corona maatregelen.

 

Met vriendelijke groet,

Team Inkoop Sociaal Domein 

Beleid en Ontwikkeling  |  Gemeente Maastricht
T   043 – 350 40 80 |  E  inkoopteamSD@maastricht.nl
Mosae Forum 10, 

Lees meer