A- A+
Actueel

Actueel

Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg Algemeen, Geen categorie

Als consulent van de gemeente of medewerker in de jeugdhulp of bij de GI kun je merken dat de hulp aan een kind of jongere soms vastloopt. Terwijl soms wel al duidelijk is welke hulp nodig is en wat er moet gebeuren. Als je zelf al het mogelijke hebt gedaan dan kun je de hulp inschakelen van het Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd 7 juni 2019 Algemeen, Geen categorie

Beste Zorgaanbieders,

Op vrijdag 7 en 21 juni 2019 heeft de ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden.

Omdat het niet is gelukt om gedurende de ontwikkeltafel Jeugd van 7 juni alles te bespreken, heeft er een vervolg plaatsgevonden op vrijdag 21 juni 2019.

Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “virtuele ontwikkeltafel”.

Lees meer

Aankondiging marktconsultatie jeugdzorg residentieel Algemeen, Geen categorie

In het kader van het inkooptraject voor de jeugdzorg residentieel, organiseren wij een marktconsultatie op donderdag 20 juni aanstaande. Voor nadere informatie inzake de marktconsultatie verwijzen wij u naar de website www.negometrix.nl en tendernummer 123786.

Lees meer

Crisishulp verandert in Zuid-Limburg per 1 juli 2019 Algemeen, Geen categorie

De crisishulp aan jeugdigen in Zuid-Limburg verandert met ingang van 1 juli aanstaande

Vanaf 1 juli 2019 is in regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen.

Dit is het resultaat van een aanbesteding die vorig jaar heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het oplopende aantal jongeren dat,

Lees meer

Aankondiging infoavond over gezinshuizen op 22 mei in Stein

Aankondiging infoavond over gezinshuizen op 22 mei in Stein Algemeen, Geen categorie

Kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, verdienen het om bij een ander gezin op te groeien. Dat kan bij een pleeggezin, maar in Zuid-Limburg is ook steeds meer behoefte aan gezinshuisouders. Dat zijn ouders die als professional een gezinshuis gaan runnen en meerdere kinderen in huis nemen.

Lees meer