A- A+
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein

 

 

Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven, op moment van de zorgvraag. Deze nieuwe spelregels hebben gevolgen voor de administratieve en inhoudelijke processen van gemeenten, zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Oplossing Fouten – Declaratiecontrole

In de afgelopen periode hebben wij problemen ervaren bij de declaratieverwerking in ZorgNed. Eén van deze problemen had betrekking op declaraties die wij niet hadden beoordeeld en die niet teruggevonden konden worden in de “Factuurcontrole” van ZorgNed. In het retourbericht van een dergelijke declaratie werd aangegeven dat de declaratie in zijn geheel werd afgekeurd. Zoals gezegd, hebben wij deze declaratie niet kunnen beoordelen en werd de declaratie onterecht automatisch afgekeurd. Dit werd veroorzaakt door een fout in de software van ZorgNed waarmee de nieuwe berichtenstandaard per 1 januari werd geïmplementeerd.

De software van ZorgNed is inmiddels geüpdatet, waardoor de voornoemde fout niet meer voorkomt, declaraties weer kunnen worden beoordeeld en declaraties niet automatisch worden afgekeurd door ZorgNed. Als u het bovenstaande probleem herkent en u mist (een) bepaalde door u ingediende declaratie(s) in de “Factuurcontrole” van ZorgNed, dan willen wij u verzoeken de desbetreffende declaratie(s) opnieuw in te dienen, zodat wij deze in behandeling kunnen nemen en uiteindelijk tot uitbetaling daarvan over kunnen gaan.

Heeft u geen toegang tot ZorgNed (om het bovenstaande voor uw situatie te controleren) of heeft u vragen over ZorgNed? Stuur dan een bericht naar zorgned@maastricht.nl. Heeft u toegang tot ZorgNed en u kunt de door u ingediende declaraties in de “Factuurcontrole” van ZorgNed terugvinden maar deze zijn geheel of gedeeltelijk afgekeurd, maar u weet niet waarom? Stuur dan een bericht naar declaratiessd@maastricht.nl. Door de voornoemde update is tevens de onterechte afkeur van de declaraties opgelost, waarin een declaratieperiode van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2021 waren vermeld. Mocht u dit probleem herkennen en uw declaratie(s) is op deze gronden eerder afgekeurd, dan willen wij u eveneens verzoeken de desbetreffende declaratie(s) opnieuw in te dienen. Wij blijven ons inspannen om tot een correcte verwerking van de door u ingediende declaraties te komen voor nu en voor de toekomst.

Hopende u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Verwijsgids

Verwijsgids De nieuwe versie van de verwijsgids staat online. Klik hier om de verwijsgids te openen.