A- A+
Actueel

Actueel

Vooraankondiging marktsessie doorontwikkeling Jeugdhulp verblijf Algemeen, Geen categorie

Op vrijdag 29 maart organiseren we in het kader van de doorontwikkeling jeugdhulp verblijf een marktsessie. In het afgelopen jaar zijn er diverse marktsessies gehouden. Deze marktsessie gaat om de toets van de wijze waarop wij jeugdverblijf in de markt willen zetten. Jeugdhulpaanbieders worden op naam hiervoor uitgenodigd. Via deze website zal het verslag van deze marktsessie aan eenieder ter beschikking worden gesteld.

Lees meer

Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein Februari 2019 Algemeen, Geen categorie

Bijgevoegd vind u de nieuwsbrief van Inkoopteam Sociaal Domein van Februari 2019.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via inkoopteamSD@maastricht.nl of bel met 06 – 11 11 28 70 bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:30 uur.

Lees meer

Nieuw Gezinsplan in gebruik in Zuid-Limburg vanaf 01-02-2019 Algemeen, Geen categorie

Vanaf heden werken we in Zuid-Limburg met een aangepast Gezinsplan (voorheen 1G1P).

Deze nieuwe versie is beter geschikt om de communicatie te ondersteunen tussen het gezin en de hulpverleners en gaat vooral over doelen en afspraken. Hierdoor is het voor het gezin makkelijker om zelf regie te voeren op hun Gezinsplan.

Lees meer

Nieuw beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022 Algemeen, Geen categorie

Als regio werken we aan een nieuw beleidsplan Jeugd voor de komende jaren. Hierin staan onze doelen en prioriteiten op het gebied van jeugdhulp. Ook staat er een uitwerking in naar de verschillende thema’s waar we samen met partners aan werken.

We horen hierbij graag uw opmerkingen/aanvullingen! U kunt deze sturen aan vanessa.de.rond@maastricht.nl

U kunt het concept plan hier inzien.

Lees meer

Vooraankondiging marktsessie Jeugdhulp Verblijf Algemeen, Geen categorie

Op maandag 28 januari organiseren we in het kader van de doorontwikkeling jeugdhulpverblijf een gezamenlijke marktsessie. In het afgelopen jaar zijn er marktsessies gehouden inzake het leefhuisconcept. De komende marktsessie zal ingaan op pleegzorg, gezinshuizen, kortdurend klinisch verblijf en toegang tot verblijf. Jeugdhulpaanbieders worden op naam hiervoor uitgenodigd. Via deze website zal het verslag van deze marktsessie aan eenieder ter beschikking worden gesteld.

Lees meer