A- A+
Actueel

Actueel

Vaststelling declaratieprotocol Algemeen, Geen categorie

Het college van de gemeente Maastricht heeft op dinsdag 4 februari jl. het declaratieprotocol, als bijlage 3 bij de DVO met zorgaanbieders, vastgesteld. De vigerende versie van het protocol zal steeds vindbaar zijn op de website Jeugdhulp Zuid-Limburg.”

Lees meer

Bestuurlijke afspraak leeftijdsgrens gezinshuizen naar 21 jaar Algemeen, Geen categorie

Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.  Met deze bestuurlijke afspraak willen de partijen het voor jongeren in een gezinshuis vanzelfsprekend maken langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis,

Lees meer

Jaarafsluiting 2019 Algemeen, Geen categorie

In december 2019 hebben alle aanbieders een brief ontvangen inzake de jaarafsluiting 2019. Wij verzoeken u de informatie goed door te nemen en de termijnen te eerbiedigen. In 2020 zal, gelijk aan 2019, indien de informatie niet tijdig via Negometrix wordt ingediend direct een herinnering in combinatie met een sanctievordering worden verzonden.

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd 6 december 2019 Algemeen, Geen categorie

Op vrijdag 6 december 2019 heeft de Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de agenda, de presentatie en het uitgebreide verslag van deze OT.

Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “Virtuele Ontwikkeltafel”. U kunt tot dinsdag 7 januari 2020  reageren.

Lees meer

Bijeenkomsten expertteam Algemeen, Geen categorie

Het Expertteam zal op 19 december 2019 en 2 januari 2020 niet fysiek vergaderen,

ingebrachte casuïstiek zal, na beoordeling, wel besproken worden, waarna advies aan de inbrenger volgt.

Lees meer